Nuoriso- ja yhteisöohjauksen (1700) ja varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan (1702) osaamisalan opintosisällöt