Markus Herranen ja Lauri Viskari ovat tuottaneet XAMK opinnäytetyönään oppaan Paukkulan leirikouluohjaajan perehdyttämiseksi ja avuksi. Tällä alustalla on oppaan materiaali ohjaajalle.

Paukkulan Näyttämölinja

Luontoliikunnan perusteet 

Liikunnanohjauksen peruskurssi

Retkeilyn perusteet -kurssi (VST)

Tervetuloa perehtymään työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöihin!

Tältä alustalta löytyy kaikki oleellinen ja keskeinen tieto, jota työpaikkaohjaaja tarvitsee opiskelijan työssäoppimisen ohjauksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa.

Liikunnanohjauksen peruskurssin oppimisen ja opetuksen materiaalia.