Opettajille ja ohjaajille tietoa opiskelijoiden tukemiseksi. Linkkejä, vinkkejä, aineistoja. Erityisopettajan linkittämää ja kokoamaa materiaalia.

Markus Herranen ja Lauri Viskari ovat tuottaneet XAMK opinnäytetyönään oppaan Paukkulan leirikouluohjaajan perehdyttämiseksi ja avuksi. Tällä alustalla on oppaan materiaali ohjaajalle.

Paukkulan Näyttämölinja

Luontoliikunnan perusteet 

Liikunnanohjauksen peruskurssi

Retkeilyn perusteet -kurssi (VST)

Tervetuloa perehtymään työpaikkaohjaajakoulutuksen sisältöihin!

Tältä alustalta löytyy kaikki oleellinen ja keskeinen tieto, jota työpaikkaohjaaja tarvitsee opiskelijan työssäoppimisen ohjauksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa.

Liikunnanohjauksen peruskurssin oppimisen ja opetuksen materiaalia.