Kurssin jälkeen

-Opiskelija osaa hakea itselleen työpaikkaa

-Opiskelija osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat

-Opiskelija osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta

-Opiskelija osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.